Общи условия


- Всеки участващ в кампанията като Продавач заплаща еднократна такса участие в размер от 10лв. за до 50 артикула, 20 лв. за от 51 до 100 артикула, 30 лв. за от 101 до 150 артикула, 40 лв. за от 151 до 200 артикула и т.н., и
 комисиона от 25% за всяка продадена стока. Стоките се предават след като са въведени в сайта, етикирани са и закачени по закачалки, готови за разпродажба. Етикети, закачалки и други материали може да поучите при нас.
* Всеки продавач участва със собствена регистрация, споразумение и заплащане на такса. Не се допускат комбинации на двама и повече продавачи участващи като един.
* В случай, че нямате реализирана продажба (надяваме се да няма такива), няма да дължите такса участие.

 - Стоки се приемат само в уречените дни и часове. Този път в петък стоки няма да се приемат

 - Стоки се връщат само на посочената дата. Ако участник в разпродажбата е абсолютно възпрепятстван да вземе стоките си лично, следва да ни уведоми за това, за да се уговори допълнителна дата. При наличието на останали невзети стоки след края на деня за връщане, всичко се прибавя към оставените дарения и се дарява

 - Проверяващите от Между приятели си запазват правото да връщат стоки, които преценят, че не отговарят на изискванията – да бъдат запазени, изпрани и без петна и дупки, дрехи и всякакви аксесоари – почистени, играчки – без липсващи части, ако работят на батерии, с батерии в тях и т.н.

- Екипът на „Между приятели“ прави всичко възможно, за да гарантира безопасността на стоките и да запази всеки артикул и целостта му, но НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за продукти загубени или отделени по време на разпродажбата. Практиката показва, че много често стоки, които се водят изгубени, се оказват налични, но собственикът не си ги е видял. Всички стоки, които останат се даряват след разпродажбата без изключения

Защо да продавате в Между приятели?
Как да подготвите стоките си?
Какво може да продавате при нас?.